Folkets Hus

Folkets Hus Landsforbund (FHL) er en interesse- og medlemsorganisasjon for folkets hus og samfunnshus i Norge, og forvalter låneinstitusjonen Folkets Hus Fond
√Öpningstider
Kirkegata 1, 4307 Sandnes
Telefon: 41267984
Telefaks:
E-post:sandnes.og.omegn@fellesforbundet.org
https://www.folketshus.no/folkets-hus-sandnes/
MER INFORMASJON