Medlemsfordeler

Aktiviteter

Sandnes Sentrum as gjennomfører flere spennende aktiviteter som trekker kunder fra hele regionen og øker salget i sentrum:
Vårfest, Lyseblå lørdag, Nybil lørdag, Lyseblå lørdag, Kremmermarkedet, Sandnesugå, Norsk Kaffe festival, Velværedager, skodager, Maen i sentrum og Jul/Julemarked 

 

PROFILERING AV SENTRUM SOM EN SPENNENDE MARKEDSPLASS

Intervjuer og artikler i media for å fremme Sandnes Sentrum som en unik markedsplass i regionen.

 Sentrumsparaplyen
 Sandnes Sentrum Gavekort (kan kun brukes hos medlemmer)
 Bruk av Sandnes Sentrum logo, kun for medlemmer
 Eget medlemsmerke på dør, kun for medlemmer

 

ANNONSERING

http://www.Sandnes-Sentrum.no , Facebook, aviser og radio.

 

Avtale om gunstige priser for medlemmer 
 Stavanger Aftenblad
 Sandnesposten
 Radio Sandnes      

VERDIUTVIKLING

Vi har et nært og godt samarbeid med kommunen, med sikte på å legge godt til rette for å drive næring i sentrum.
Våre aktiviteter bidrar til en positiv verdiutvikling på eiendommene i sentrum.

 

TILGJENGELIGHET TIL SENTRUM

Vi arbeider aktivt i forhold til ulike instanser for å sikre god tilgjengelighet til sentrum, når det gjelder kollektiv tilbud og parkeringsmuligheter.

MEDLEMSMØTER/IDE-FORUM/OPPLÆRING/INTERN INFORMASJON

Medlemsmøter avholdes ca. seks ganger pr. år. Informasjon om aktuelle saker. Omsetningsstatistikk for medlemmer i Sandnes Sentrum, sendes ut jevnlig.

 

SAMARBEIDSAVTALER MED AKTUELLE LEVERANDØRER FOR MEDLEMMER I SANDNES SENTRUM

Vi har pr. i dag avtaler om medlemspriser hos Securitas, Noralarm, Elixia/SATS.

 

 

Ønsker du å bli medlem av Sandnes sentrum?

Ta kontakt på

Mail: post@sandnes.sentrum.no

Telefon: 51 66 86 60

sentrumspartnere

LOGG INN

BRUKERNAVN

PASSORD