Medlemsfordeler

Aktiviteter

Sandnes Sentrum as gjennomfører flere spennende aktiviteter som trekker kunder fra hele regionen og øker salget i sentrum:
Lyseblå lørdag, Sandnes Fashion, Kremmermarked, Sandnesugå, Eventyruka, Litteraturdagene og Jul/Julemarked

Nye aktiviteter i 2014:
100 ugå, Vårfest, «Paint Your Bike» og Lørdagsmarkeder

Aktiviteter 2014 Link

PROFILERING AV SENTRUM SOM EN SPENNENDE MARKEDSPLASS

Intervjuer og artikler i media for å fremme Sandnes Sentrum som en unik markedsplass i regionen.

 Sentrumsparaplyen
 Sandnes Sentrum Gavekort (kan kun brukes hos medlemmer)
 Bruk av Sandnes Sentrum logo, kun for medlemmer
 Eget medlemsmerke på dør, kun for medlemmer

Aktiviteter 2014

  Ny nettside
 Julebelysning
 Vinterbelysning
 Egen portal for etablering i Sandnes Sentrum
 Samarbeid med Amfi Vågen, Maxi Sandnes og Bystasjonen (åpner høsten 2014)

ANNONSERING

http://www.Sandnes-Sentrum.no Sandnes Magasinet, Facebook, aviser og radio.

Prosjekter 2014
 Lansering av ny nettside, med informasjonen om alle butikker
 Utgivelse av tre Sandnes Magasin (Vårfest, Høstkos og Jul i Sandnes), annonsering er forbeholdt medlemmer.

Avtale om gunstige priser for medlemmer 2014
 Stavanger Aftenblad
 Sandnesposten
 Rogalands Avis
 Radio Sandnes      

VERDIUTVIKLING

Vi har et nært og godt samarbeid med kommunen, med sikte på å legge godt til rette for å drive næring i sentrum.
Våre aktiviteter bidrar til en positiv verdiutvikling på eiendommene i sentrum.

Prosjekter 2014
  Oppgradering/Graving i Langgt.

TILGJENGELIGHET TIL SENTRUM

Vi arbeider aktivt i forhold til ulike instanser for å sikre god tilgjengelighet til sentrum, når det gjelder kollektiv tilbud og parkeringsmuligheter.

MEDLEMSMØTER/IDE-FORUM/OPPLÆRING/INTERN INFORMASJON

Medlemsmøter avholdes ca. seks ganger pr. år. Informasjon om aktuelle saker. Omsetningsstatistikk for medlemmer i Sandnes Sentrum, sendes ut jevnlig.

Aktiviteter 2014
 Lederkurs, Selgerkurs
 Egen internett portal for medlemmer
 Jevnlig utsending av nyhetsbrev, om aktuelle saker, til medlemmer

SAMARBEIDSAVTALER MED AKTUELLE LEVERANDØRER FOR MEDLEMMER I SANDNES SENTRUM

Vi har pr. i dag avtaler om medlemspriser hos Securitas, Noralarm, Elixia/SATS.

Prosjekter 2014

 Jobber for felles avtale om avfallshåndtering

 

Ønsker du å bli medlem av Sandnes sentrum?

Ta kontakt på

Mail: post@sandnes.sentrum.no

Telefon: 51 66 86 60

sentrumspartnere

LOGG INN

BRUKERNAVN

PASSORD