Om oss

Sandnes Sentrum

Skal være den sentrale private aktøren for videreutvikling av Sandnes sentrum som en unik markedsplass og næringsadresse i regionen.

• Skal være det foretrukne stedet for handel og opplevelse i regionen

• Skal framstå som moderne, framtidsrettet og attraktivt for et mangfold av næringsvirksomhet

Medlemsfordeler

Aktiviteter
Sandnes Sentrum as gjennomfører flere spennende aktiviteter som trekker kunder fra hele regionen og øker salget i sentrum:
Lyseblå lørdag, Sandnes Fashion, Kremmermarked, Sandnesugå, Eventyruka, Litteraturdagene og Jul/Julemarked

Nye aktiviteter i 2014:
100 ugå, Vårfest, «Paint Your Bike» og Lørdagsmarkeder

Aktiviteter 2014 Link

Profilering av sentrum som en spennende markedsplass

Intervjuer og artikler i media for å fremme Sandnes Sentrum som en unik markedsplass i regionen.

 Sentrumsparaplyen
 Sandnes Sentrum Gavekort (kan kun brukes hos medlemmer)
 Bruk av Sandnes Sentrum logo, kun for medlemmer
 Eget medlemsmerke på dør, kun for medlemmer

Aktiviteter 2014

  Ny nettside
 Julebelysning
 Vinterbelysning
 Egen portal for etablering i Sandnes Sentrum
 Samarbeid med Amfi Vågen, Maxi Sandnes og Bystasjonen (åpner september 2014) 

Annonsering

www.Sandnes-Sentrum.no, Sandnes Magasinet, Facebook, aviser og radio.

Prosjekter 2014
 Lansering av ny nettside, med informasjonen om alle butikker
 Utgivelse av tre Sandnes Magasin (Vårfest, Høstkos og Jul i Sandnes), annonsering er forbeholdt medlemmer.

Avtale om gunstige priser for medlemmer 2014
 Stavanger Aftenblad
 Sandnesposten
 Rogalands Avis
 Radio Sandnes       

Verdiutvikling

Vi har et nært og godt samarbeid med kommunen, med sikte på å legge godt til rette for å drive næring i sentrum. 
Våre aktiviteter bidrar til en positiv verdiutvikling på eiendommene i sentrum.

Prosjekter 2014
  Oppgradering/Graving i Langgt.

Tilgjengelighet til Sentrum

Vi arbeider aktivt i forhold til ulike instanser for å sikre god tilgjengelighet til sentrum, når det gjelder kollektiv tilbud og parkeringsmuligheter.

Medlemsmøter/Ide-forum/Opplæring/intern informasjon

Medlemsmøter avholdes ca. seks ganger pr. år. Informasjon om aktuelle saker. Omsetningsstatistikk for medlemmer i Sandnes Sentrum, sendes ut jevnlig.

Aktiviteter 2014
 Lederkurs, Selgerkurs
 Egen internett portal for medlemmer
 Jevnlig utsending av nyhetsbrev, om aktuelle saker, til medlemmer

Samarbeidsavtaler med aktuelle leverandører for medlemmer i Sandnes Sentrum

Vi har pr. i dag avtaler om medlemspriser hos Securitas, Noralarm, Elixia/SATS.

Prosjekter 2014

 Jobber for felles avtale om avfallshåndtering

Aksjer

Fellesskapet er organisert som et aksjeselskap. Hvert «medlem» må tegne minimum en aksje hver.  Dette gir rett til å stemme ved votering på medlemsmøter og generalforsamling.  Aksjens pålydende er kr 250,-.

Markedsbidrag fra den enkelte

 Butikker betaler ifht. omsetning.
 Huseiere betaler ifht. utleieareal i 1. og 2. etg.
 Andre næringsdrivende er inndelt i kategorier som f.eks. serveringssted, tjenesteytende næring, hotell, bank og kjøpesenter.  Disse betaler et fast årlig markedsbidrag
 

Du finner vårt kontor i Langgt. 17, vi har åpent 09.00-15.00 alle hverdager

Otteren Gullsmed & Urmaker

Les mer

sentrumspartnere

LOGG INN

BRUKERNAVN

PASSORD