Om oss

Sandnes Sentrum

Skal være den sentrale private aktøren for videreutvikling av Sandnes sentrum som en unik markedsplass og næringsadresse i regionen.

• Skal være det foretrukne stedet for handel og opplevelse i regionen

• Skal framstå som moderne, framtidsrettet og attraktivt for et mangfold av næringsvirksomhet

Medlemsfordeler

Aktiviteter
Sandnes Sentrum as gjennomfører flere spennende aktiviteter som trekker kunder fra hele regionen og øker salget i sentrum:
Vårfest, Lyseblå lørdag, Nybil lørdag, Lyseblå lørdag, Kremmermarkedet, Sandnesugå, Norsk Kaffe festival, Velværedager, skodager, Maen i sentrum og Jul/Julemarked

Profilering av sentrum som en spennende markedsplass

Intervjuer og artikler i media for å fremme Sandnes Sentrum som en unik markedsplass i regionen.

 Sentrumsparaplyen
 Sandnes Sentrum Gavekort (kan kun brukes hos medlemmer)
 Bruk av Sandnes Sentrum logo, kun for medlemmer
 Eget medlemsmerke på dør, kun for medlemmer

Annonsering

www.Sandnes-Sentrum.no, Facebook, instagram, aviser og radio.

Avtale om gunstige priser for medlemmer 

 Stavanger Aftenblad
 Sandnesposten
 Radio Sandnes       

Verdiutvikling

Vi har et nært og godt samarbeid med kommunen, med sikte på å legge godt til rette for å drive næring i sentrum. 
Våre aktiviteter bidrar til en positiv verdiutvikling på eiendommene i sentrum.

Tilgjengelighet til Sentrum

Vi arbeider aktivt i forhold til ulike instanser for å sikre god tilgjengelighet til sentrum, når det gjelder kollektiv tilbud og parkeringsmuligheter.

Medlemsmøter/Ide-forum/Opplæring/intern informasjon

Medlemsmøter avholdes ca. seks ganger pr. år. Informasjon om aktuelle saker. Omsetningsstatistikk for medlemmer i Sandnes Sentrum, sendes ut jevnlig.

Samarbeidsavtaler med aktuelle leverandører for medlemmer i Sandnes Sentrum

Vi har pr. i dag avtaler om medlemspriser hos Securitas, Noralarm, Elixia/SATS.

 

Aksjer

Fellesskapet er organisert som et aksjeselskap. Hvert «medlem» må tegne minimum en aksje hver.  Dette gir rett til å stemme ved votering på medlemsmøter og generalforsamling.  Aksjens pålydende er kr 250,-.

Markedsbidrag fra den enkelte

 Butikker betaler ifht. omsetning.
 Huseiere betaler ifht. utleieareal i 1. og 2. etg.
 Andre næringsdrivende er inndelt i kategorier som f.eks. serveringssted, tjenesteytende næring, hotell, bank og kjøpesenter.  Disse betaler et fast årlig markedsbidrag
 

Du finner vårt kontor i Langgt. 41, vi har åpent 10.00-15.00 Mandag-Torsdag

sentrumspartnere

LOGG INN

BRUKERNAVN

PASSORD